Empower ontwikkelt tools die kunnen ingezet worden bij de organisatie van uw personeelsbeleid. Sommige tools zijn gratis (omdat deze werden ontwikkelt in een EU project), andere tools kan u mits een vergoeding bekomen. Als u een bepaalde tool wil aankopen, kan Empower een aangepaste training verzorgen, zodat u de tool optimaal kan benutten.

TOOL Quick Scan Diversity Management

Wat is de Quick scan:

De Quick scan is een tool door Empower ontwikkeld in het DME+ project. Met deze scan willen we een beeld krijgen over de mate waarin uw onderneming reeds werk maakt van een verankerd diversiteitbeleid en willen we nagaan of de voedingsbodem voor een geslaagd diversiteitbeleid aanwezig is (=nulmeting). Op basis van de resultaten van deze scan (via een rapport), kan u een actieplan opstellen. Als u bij het opstellen of uitvoeren van dit plan ondersteuning wil door Empower, kan u ons hiervoor vrijblijvend contacteren via info@empower.be
Doelgroep:
 • HR Managers
 • Zaakvoerders/CEO’s
 • Personeelsdirecteurs
Aankoop :
 • Gratis tool
 • klik hier om naar de tool te gaan.


TOOL Functioneringscyclus

Wat is de tool functioneringscyclus : Met deze online tool kan je voor elk personeelslid een functionerings- cyclus doorlopen. Je kan een functieprofiel aanmaken, functionerings- en evaluatiegesprekken afnemen, een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen en alle verslagen van de gesprekken in het systeem registreren. Op die manier zit de opvolging van je volledig personeels- bestand omvat in één systeem. Bij de volgende gesprekken kan je hier steeds op verder bouwen. Via een pdf functie kan je de personeelsleden altijd een verslag van de gesprekken aanbieden.
Doelgroep:
 • HR Managers
 • Personeelsdirecteurs
 • Leidinggevenden (N+1)

Aankoop :
 • Betalend
 • De tool is momenteel nog in ontwikkeling (verwacht voorjaar 2017)


Handboek Diversity Management Extended (DME+)

Wat is het handboek DME+ : Het is een praktisch handboek dat naast een theoretisch kader mbt Diversity Managent ook praktisch inzetbare tools en methodieken aanbiedt. Ook praktijkvoorbeelden (good practices) komen aan bod. Het handboek is een concrete manual voor wie met Diversity Management aan de slag wil
Doelgroep:
 • HR Managers
 • HR Medewerkers
 • Hr Consultants
 • Personeelsdirecteurs
 • Zaakvoeders/ CEO’s

Aankoop :
 • Betalend: verkrijgbaar in paperback en E-book
 • Het handboek is momenteel nog in ontwikkeling (verwacht voorjaar 2017)


info@empower.be - Van Vaerenberghstraat 6 - 2600 Antwerpen