Empower is een actieve partner in nationale en Europese projecten. We hebben diverse acties uitgewerkt in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid, maar ook projecten uitgewerkt in de Europese programma’s van ESF, Interreg 2seas, Interreg Euregio Scheldemond, Erasmus+, Leonardo DaVinci program, …

Enerzijds geeft Empower vanuit de eigen expertise een input aan de projecten, anderzijds halen we zelf heel wat info, kennis, tools, methodieken en ervaring uit deze projecten terug. In combinatie met het constant uitbreiden van ons lokaal en internationaal netwerk, zijn deze projecten een voorbeeld van een perfecte win-win situatie.

Hieronder vindt u een greep uit een aantal gerealiseerde projecten, waar Empower partner was :


Diversity Management Extended (DME+)


De jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbaren onder ons: vroegtijdige schoolverlaters, jongeren met een laag opleidingsniveau of jongeren met een beperking. Een gemeenschappelijke geografische of grensoverschrijdende aanpak is vereist om deze economische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dit project omtrent "Diversiteitsmanagement” verbreedt deze aanpak door zich te richten op zowel jongeren, professionals, werkgevers als overheden. Er wordt gewerkt aan gemeenschappelijke methodieken en tools die gericht zijn op het ondersteunen van zowel jongeren als werkgevers (HR). Meer info www.projectDME.eu


Partners
 • Pro Work – Haamstede (NL)
 • NTC & Adam Smith College of Management – Sofia (BG)
 • Euroface Consulting – (CZ)
 • Ljudska univerza – Velenje (SLO)
 • Syntra west – Brugge (B)
 • JKVG/Empower – Antwerpen (B)Playing for Success


Playing for Success is een project dat op basis van de Social Learning Theory de zelfeffectiviteit bij jongeren tot 14 jaar tracht te verbeteren omdat dit grondslag is voor motivatie en beter presteren. Vooral jongeren die het op school door een diversiteit aan factoren moeilijker hebben, worden opgepikt en 'blootgesteld' aan succesvolle rolmodellen. Vanuit deze optiek werken een groot aantal Belgische topclubs dan ook graag samen met Playing for Success. Voetbal- en basketballclubs zorgen niet alleen voor logistieke ondersteuning, maar spelers zorgen in een meet-and-greet formule tevens voor ondersteuning vanuit hun rol als vedette. Het project wordt begeleid door studenten van Hogescholen en Universiteiten. Empower zorgt voor de coördinatie met de sportclubs en de opvolging van de studenten.


Partners
 • CST, Antwerpen: Computergebruik op School en Thuis ijvert voor een verantwoord gebruik van ICT en multimedia onder jongeren. CST kan bogen op een uitgebreid kennisnetwerk en ging de uitdaging aan om van Playing for Success in België een gedragen project te maken.
 • Basket clubs: Antwerp Giants, BBC Oostende, Okapi Aalstar, Spirou Charleroi
 • Voetbal clubs: AA Gent, Club Brugge, RC Genk, Sporting Lokeren, Zulte-Waregem, Waasland Beveren, SK Lierse en Royal FC Antwerp
 • JKVG: Begeleiding studenten
 • Empower: coördinatie leercentra sportclubsStudy Support


In Groot-Brittannië, Nederland en Vlaanderen kent men het probleem van jongeren die uit de boot van het onderwijs vallen en ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt terecht komen. In deze landen hebben een aantal organisaties ervaring met het concept van Playing for Success opgedaan; dit is een methodiek die eind de jaren '90 in Groot-Brittannië werd ontwikkeld. Playing for Success richt zich op kinderen tussen 9 en 14 jaar door via diverse sporten met hun respectievelijke sportidolen linken te leggen naar studeren (vb afmetingen van een plein berekenen, diameter en omtrekken van de middencirkel uitmeten en vervolgens mathematisch berekenen, ...). De redenen waarom jongeren uit BuSO scholen niet succesvol zijn hebben diverse oorzaken (motivatieproblemen, onvoldoende zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, een moeilijke thuissituatie, ...) De noodzaak tot uitbreiding naar een oudere doelgroep diende zich echter snel aan. Study Support ontwikkelt daarom een nieuw curriculum door jongeren tot 23 jaar op te sporen en te ondersteunen. Naast sport zijn hier ook andere activiteiten de trigger voor verandering in mentaliteit en aanpak (theater, muziek & dans, koken)


Partners
 • CST, Antwerpen (B): zet haar ervaring in Playing for Success om naar Study Support. De organisatie staat in voor ondersteuning van het project en ontwikkelde het draaiboek voor het hele traject.
 • Arteveldehogeschool, Gent(B): een aantal stagiairs draagt zorg voor de uitwerking van het didactische en het ICT-deel.
 • De Centrale, Gent (B): het Intercultureel Centrum De Centrale is gastheer voor het project. Deelnemers maken via verschillende activeiten kennis met alle aspecten van podiumkunsten.
 • Let's Go Urban (B): als externe partner ingehuurd voor praktische invulling van diverse sessies (miniproducties met muziek of dans)
 • Scalda, (NL): Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, met een breed scala van opleidingen. Doelstelling is om het beste van mensen naar boven te halen.
 • Stichting Pro Work, (NL): kenniscentrum dat de loopbaanontwikkeling van mensen met een significante afstand tot de arbeidsmarkt begeleid door innovatieve methodieken toe te passen.
 • Empower (B): legt de link van het project naar de toekomstige arbeidsmarkt.
 • Premier League Footbal Club Norwich(GB) : Deelnemers maken via de cateringafdeling van het stadion kennis met alle aspecten van het koken en organiseren van events/recepties.
 • Norwich City (GB): de stad fungeert als ondersteunde partner


Back on Track


Een steeds groeiend groep "moeilijk bemiddelbare jongeren" of "NEET-jongeren" (Not in Employment, Education or Training) dreigt verloren te gaan voor de arbeidsmarkt, niettegenstaande alle tewerkstellingsmaatregelen of trajectbegeleiding.Back-on-Track biedt dank zij tussenkomst van het ESF een alternatief begeleidingstraject, dat gebaseerd is op de Playing for Success methodiek. Jongeren onder de 30 jaar brengen een aantal weken door op een sportclub, waar gezamenlijke opdrachten worden uitgevoerd. Deze hebben tot doel de sociale vaardigheden uit te diepen. Individuele opdrachten bevorderen dan weer persoonlijke leerdoelen.

Het maatwerk in het programma leidt tot een stage, dat uiteindelijk moet resulteren in een doorstroming naar verdere opleiding, vrijwilligerswerk of een baan. Key Success Factor in de aanpak van dit project ligt in de het feit dat jongeren opkijken naar wat hun favoriete sportclub te bieden heeft en willen zich er mee associëren. De sterspelers en de hele entourage binnen de club zijn de grote aantrekkingspolen.


Partners
 • Playing for Success wil probleemjongeren via activiteiten bij topclubs op een speelse manier inzichten verschaffen in een vakken zoals wiskunde, taal, ... PfS brengt hiertoe scholen en partners samen.
 • Voetbalclub Club Brugge en hun community werking is sinds 2011 gastheer van PfS bij de invulling van activiteiten en stages.
 • VDAB selecteert kandidaten voor Back-on-Track, en de traditionele trajectbegeleiding wordt vervangen door een trajectbegeleiding op de sportclub.
 • JKVG & Empower: beide organisatie hebben een jarenlange ervaring in individuele begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt. Binnen het project wordt vooral de trajectbegeleiding uitgewerkt.iLaebor


iLaebor staat voor "Investing in Labor and Education in Border Regions".

Dit project heeft tot doel om een brug te slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Nieuwe methoden en technieken dragen bij tot de realisatie ervan. Bovendien wordt een overzicht aangereikt van technologische toestellen en hulpmiddelen die beperkingen compenseren.

iLaebor is een project dat gerealiseerd werd in het kader van Interreg IV A, 2 Zeeën Project.


Partners
 • Syntra West (B): gespecialiseerd in basisopleidingen voor startende zelfstandigen, ervaren vaklui of voor bedrijven.
 • Petroc, Devon, (UK): academic and vocational courses with caring, considered environments in which to study and a world of opportunities to experience life beyond the classroom. Training while working, getting ready for university, developing skills or finding a different perspective on life.
 • Stichting Pro Work, (NL): kenniscentrum dat de loopbaanontwikkeling van mensen met een significante afstand tot de arbeidsmarkt begeleid door innovatieve methodieken toe te passen.
 • CAT-CH, Antwerpen (B): Center for Assistive Technology: coaching van mensen met beperkingen in het gebruik van ICT-hulpmiddelen.
 • Scalda, (NL): Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, met een breed scala van opleidingen. Doelstelling is om het beste van mensen naar boven te halen.
 • Empower (B) :HR en Diversity ManagementStad Gent - Integratieprotocollen

Stad Gent schreef een aanbesteding uit voor het leveren van ondersteuning aan de stads-diensten bij het begeleiden van personen met een handicap, hun chefs en hun collega's op de werkvloer. JKVG en Empower werden deze opdracht gegund gebaseerd op hun kennis van arbeidshandicap enerzijds en hun hands-on approach. Bovendien vinden onze organisaties het belangrijk om naast 'aanwervingen' van personen met een handicap, vooral de nazorg en het proactief reageren op eventuele belemmeringen in het functioneren van de kandidaat te beklemtonen. Door middel van integratieprotocollen kan je een performant systeem opzetten om de tewerkstelling van de doelgroep kwalitatief te borgen. Empower promoot het gebruik van integratieprotocollen bij alle Vlaamse en Federale overheden (zoalsFOD P&O) en blijft deze werkwijze ook actief uitdragen in contacten met werkgevers.


Partners
 • JKVG
 • Empower


info@empower.be - Van Vaerenberghstraat 6 - 2600 Antwerpen