Diversity management in detail...Screening

Empower screent in welke mate uw bedrijf al actief is op vlak van diversiteitsmanagement. Ons analyserapport toont u de sterke punten, maar ook de werkpunten van uw bedrijf. Enkele mogelijke screenings die wij voor uw organisatie kunnen doen:
 • Diversiteitsscan (quick scan)
 • Analyse van bestaande HR-processen en -procedures met het oog op diversiteit
 • Belevingsonderzoek rond diversiteit bij werknemers, leidinggevenden, ...
 • Groeps- en/of individuele gesprekken
 • Analyserapport met concrete voorstellen
Het analyserapport kan de basis vormen voor het opzetten of verder ontwikkelen van actieplannen en procedures in uw diversiteitsmanagement (Development)


Development

Op basis van een concrete vraag van uw bedrijf of op basis van ons analyserapport zoeken we samen hoe u aan uw diversiteitsmanagement kan werken. We kunnen starten vanuit twee invalshoeken: Opstart en implementatie van uw diversiteits- management. Enkele voorbeelden van ontwikkelingen die wij voor u kunnen uitwerken:
 • Sensibilisering tot diversiteit:
  • visie op diversiteit ontwikkelen
  • draagvlak creĆ«ren
  • omgaan met vooroordelen en weerstand
 • Actieplan uitwerken met betrekking tot:
  • werving en selectie;
  • onthaal;
  • peter- en meterschap
  • retentiebeleid (voorkomen van uitstroom);
  • functionerings- en evaluatiegesprekken;
  • ...
 • Opstellen van integratieprotocollen met betrekking tot personen met een handicap
Empower ontwikkelt structuren en procedures op maat van uw bedrijf. In het stukje rond Service worden deze structuren en procedures concreter uitgewerkt.


Service

Nadat Empower samen met u tot een actieplan komt, werken we de concrete dienstverlening voor u uit. Empower ontwikkelt tools en methodieken, onderneemt zelf acties en verleent advies.
 • Uitwerken van concrete tools op maat van uw bedrijf
 • Consult bij aanwerving van personen uit kansengroepen
 • Onderzoeken, aanvragen en administratieve opvolging van subsidies
 • Uitzoeken en aanvragen van tewerkstellingsondersteunende maatregelen
Om deze concrete uitwerking van het diversiteitsmanagement verder te implementeren is Coaching en Training en belangrijk gegeven.


Coaching en training

Empower kan de implementatie van uw diversiteitsmanagement begeleiden met training, coaching en opvolging.
 • Training en informatie over kansengroepen voor alle betrokkenen
 • Coaching van personen uit kansengroepen: onthaal, inwerking en opvolging
 • Coaching van de leidinggevende bij de afstemming van HR-processen op kansengroepen: werving, onthaal, retentie, ...
 • Informeren, sensibiliseren en coachen van collega's


info@empower.be - Van Vaerenberghstraat 6 - 2600 Antwerpen