Algemeen

Uw personeel is één van de belangrijkste bronnen in uw bedrijf. Het wordt daarom vaak ‘human capital’ genoemd. Veel bedrijven hebben het echter te druk om naast hun dagelijkse taken ook nog met het personeelsbeleid bezig te zijn. Daarom is Empower er voor u. Wij bieden bedrijven informatie, tools, training en coaching. We kunnen u bijstaan op vlak van werving en selectie, onthaalbeleid, functioneringsbeleid, mentorship, opleidingsbeleid,… Empower begeleidt bedrijven altijd vanuit de methodiek van Diversity Management.
Meer info

Definitie

Diversity Management houdt zich bezig met alle activiteiten binnen een organisatie die bijdragen aan het optimaal en duurzaam benutten van de competenties en het talent van alle medewerkers, rekening houdend met al hun verschillen en overeenkomsten.

Het Empower model ®

Werking

Aangezien Diversity Management een dynamisch proces is, ontwikkelde Empower hiervoor een model waarbij vier domeinen doorlopen kunnen worden:

  • Screening
  • Development
  • Services
  • Coaching en Training
De vier domeinen zijn met elkaar verbonden maar kunnen ook afzonderlijk benaderd worden De cirkel kent geen begin- of eindpunt en kan in beide richtingen gedeeltelijk of volledig worden doorlopen. Uw bedrijf kan in het proces stappen volgens eigen noden en wensen. Contacteer ons voor meer info: info@empower.be


info@empower.be - Van Vaerenberghstraat 6 - 2600 Antwerpen