Loopbaan- management en Diversiteit: een uitdaging!

Strijd om talent... Een realiteit!

Subsidies: uiteraard!

Ondersteuning Vlaamse Overheid? Uiteraard!

Meer info

Onze Diensten

Diversiteitsmanagement

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen een hype; het is bittere noodzaak, en ook een uitdaging. Daarom wil Empower het werken met laaggeschoolden, 50-plussers, allochtonen of personen met beperkingen een impuls geven.

Subsidies

Zowel de Vlaamse als Federale overheid geven ondernemers een steuntje in de rug om het werken met kansengroepen te promoten. Er bestaan een 80-tal subsidies waar u mogelijks voor in aanmerking komt. Ziet u de bomen nog door het bos? Empower geeft u in het kader van haar activiteiten in ieder geval snel een klare kijk.

En verder...

Empower onderschrijft een inclusief Human Resources beleid. De aanpak die voor personen met beperkingen geldt, is op elk personeelslid van toepassing. Selectie en aanwerving, onthaal, functioneringscyclus, competenties en retentie staan dan ook centraal in uw "War for Talent".

Zoals een ...

Gekleurende waaier: logo diversiteitsscan

diversiteitsscan

Op basis van een eenvoudige evaluatietool kunnen bedrijfsleiders en HR-managers inzicht verwerven in de manier waarop ze denken met hun 'human capital' om te gaan. Van daaruit kan Empower adviseren op welke manier uw HR-beleid op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier kan worden bestendigd en uitgebouwd.

bevraging

Als u uw personeel over een HR gerelateerd of ander onderwerp wil bevragen, kan Empower u vanuit haar eigen competenties bijstaan. Het opstellen en verwerking van de enquête kan voor u geregeld worden. De resultaten worden aan de hand van een rapport gepresenteerd. Mogelijke verbeteringen worden in concrete actiepunten omgezet. In dit proces kan u rekenen op deskundige begeleiding.

Enqueteformulier met smileys
Begeleiding

individuele begeleiding

Uw beslissing om personen met beperkingen in dienst te nemen is beslist de eerste stap. Een optimale invulling geven van eenieders problematiek op de werkvloer is de volgende uitdaging. Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers krijgt u een hands-on coaching. Bovendien kan een indivuele begeleiding van uw (nieuwe) medewerker de integratie met collega's bevorderen. Bovendien krijgen bestaande medewerkers en afdelingshoofden desgewenst ook de nodige bijstand.

Met ondersteuning van ...

De Vlaamse Gemeenschap

Logo Vlaamse Gemeenschap

De Europese Gemeenschap

Logo 2 Zeëen project van de Europese Gemeenschap

ESF